5 najczęstszych niedociągnięć zabieganego managera

5 najczęstszych niedociągnięć zabieganego managera


Nawet wielki fachowiec o najlepszych intencjach może nie uniknąć niedociągnięć we własnej profesji. To powszechne, częste i przewidywalne. Przed błędami nie ochroni wiek, doświadczenie ani renoma. Jakie jednak najczęściej zdarzają się osobom zarządzającym? Czy szkolenia dla managerów mogą odwrócić niekorzystne tendencje?

Komunikacja (nie) na poziomie

Komunikacja jest potrzebna w większości relacji, również tej zawodowej. Brak jasnych dyspozycji i dobrego kontaktu z własnymi podwładnymi czy innymi działami to standardowy defekt początkujących managerów. Nieodpowiedni przekaz oczekiwań czy decyzyjne bezhołowie sprawiają, że rodzą się półprawdy, nieporozumienia, a nawet dublowanie kompetencji. Polepszenie rozumienia się w zespole mogłoby nastąpić za sprawą szkolenia dla managerów. To świetna okazja, by uporać się z niewłaściwą komunikacją, także w życiu poza pracą.

Nieomylność managera

Czasami bywa że początki pracy managera (ale nie tylko) określa nadmiar zaufania do własnych decyzji. Akceptuje jedynie tylko autorskie pomysły i zapomina, że to osłabia siłę twórczą, poza tym zabija w podwładnych inwencję. Gdy pod czymś nie ma podpisu lidera, myśli on, że nie warto brać tego pod uwagę. Tak nie zbuduje się dobry zespół Szkolenia dla managerów pomogą dostrzec problem i nauczą pracy zespołowej bez uszczerbku dla ambicji lidera.

Organizacja spotkań to też umiejętność

Nie należy do sekretów, że zebrania zwykle należą do chaotycznych. Z tym wiąże się kolejny błąd managerów. Niejasny przekaz, dowolność prowadzenia zebrania, a tym samym zbyt duża ilość zniechęcających sygnałów. Personel zarządzający może wykorzystać szkolenia dla managerów, aby opanować niełatwą sztukę kierowania zebraniem.

Czym zmotywować pracowników?

Podwładni, którzy mają motywację i są właściwie nagradzani za swoją pracę, są wydajni i bardziej pomysłowi. Zbyt często jednak zdarza się, że managerowie słabo wykorzystują wpływ tych elementów na swoich ludzi. Scenariusz zarzucania pracą w miejsce nagradzania najczęściej przynosi niechciane skutki.

Kłopoty z nowymi modami w zarządzaniu Mody ciążą nawet w przestrzeni zarządzania. Przeważnie dzieje się z nimi to, co zawsze w takim przypadku - odchodzą w niebyt. W zarządzaniu brakuje miejsca na eksperymenty, gdyż techniki efektywnego przewodzenia zespole są znane od dawna.

Najczęstsze pomyłki łączy to, że można je popełniać w mniejszym natężeniu. Szkolenia dla managerów dopasowane do preferencji instytucji pozwalają się z nimi uporać, zwiększyć efektywność kooperacji i w takiej aurze osiągać zyski.